Mammabiopsie of stereotactisch biopt

Biopsie met behulp van speciale röntgenfoto’s. Ter voorbereiding op de biopsie kan het noodzakelijk zijn een extra mammografiefoto te maken. Meldt u zich daarom tien minuten voor de afgesproken tijd bij de receptie van de radiologie.

Tijdens het onderzoek ligt u op de buik op een speciale biopsietafel.

Het is belangrijk dat u langere tijd, ongeveer 30 tot 60 minuten, op uw buik kunt liggen. In de tafel bevindt zich een opening waar de borst in hangt. De borst wordt tijdens de hele procedure iets samengedrukt.

De te biopteren plaats wordt eerst nauwkeurig bepaald, waarna de huid wordt verdoofd. De radioloog maakt vervolgens een klein sneetje in de huid waardoor de bioptnaald wordt ingebracht. Er worden meerdere biopten genomen. De biopten worden ter controle gefotografeerd.

Het kan mogelijk zijn dat er daarna extra biopten genomen moeten worden. Na het nemen van de biopten wordt meestal een marker ingebracht. Zo kan men altijd zien op welke plek de biopten genomen zijn. Deze marker is van titanium en kan zonder bijwerkingen in de borst achterblijven. Tijdens het onderzoek worden er meerdere keren controlefoto’s gemaakt. Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt de plaats van het biopt afgedekt met een hechtpleister. De hechtpleisters blijven ongeveer drie dagen zitten. Indien de pleisters (eerder) loslaten, is het niet nodig deze te vervangen. Het is raadzaam om de eerste 24 uur na het biopt de borst niet nat te maken, niet te sporten of intensieve arbeid te verrichten.

De patholoog die het weefsel onderzoekt, geeft de uitslag door aan uw behandelend arts. Van hem of haar krijgt u vervolgens de uitslag op uw eerstvolgende afspraak.

Voor meer informatie:

Folder Mammabiopsie

 

Maak uw afspraak telefonisch op nummer 020-7557012 (ma t/m vr van 9.00-16.00)

U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u binnen een dag terug voor een afspraak.