Lastmeter borstkankerzorg

De Lastmeter wordt gebruikt bij de behandeling van borstkanker en bestaat uit een reeks vragen die u met een JA of een NEE kunt aankruisen. De vragen gaan over vijf onderwerpen:

  • problemen op praktisch gebied;
  • problemen op sociaal gebied (gezin);
  • problemen op emotioneel gebied;
  • problemen op religieus/spiritueel gebied;
  • problemen op lichamelijk gebied.

Verder ziet u op de vragenlijst een thermometer. Het is de bedoeling dat u een cijfer geeft dat het best samenvat hoeveel last de afgelopen week (inclusief vandaag) heeft gehad op praktisch, sociaal, lichamelijk en emotioneel gebied. Een 0 geeft aan dat u helemaal geen klachten ervaart en het prima met u gaat. Een 10 geeft aan dat het helemaal niet goed gaat en dat u extreem veel last ervaart. Alle cijfers ertussenin geven in meer of mindere mate aan hoeveel “last” u ervaart op dat moment.

Waarom invullen?
De diagnose (borst)kanker en de daaropvolgende behandeling kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw naasten. De meeste patiënten blijken goed in staat om dit te verwerken. Toch ervaart een aanzienlijk deel van alle patiënten (25-40%) veel last op lichamelijk, mentaal, sociaal of spiritueel gebied. Voor deze mensen kan doorverwijzing naar een zorgverlener die daarvoor is opgeleid helpen.

Foldermateriaal:

Maak uw afspraak telefonisch op nummer 020-7557012 (ma t/m vr van 9.00-16.00)

U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u binnen een dag terug voor een afspraak.