Samenwerking

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland zijn ziekenhuizen met een verschillend profiel. Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis, waar onderzoek en opleiding een belangrijke plaats innemen. Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis dat dichtbij haar patiënten in Amstelveen en omgeving staat. Door deze twee verschillende profielen bij elkaar te voegen krijgt de patiënt de beste en meest volledige aanbod van zorg op het gebied van mammacare.

Onze zorgverleners werken op beide locaties, u ziet dezelfde gezichten dus op beide locaties. De chirurg waarmee u uw eerste afspraak heeft is uw hoofdbehandelaar, ondersteund door de mammacare verpleegkundige. Zij zal degene zijn met wie u in principe het gehele proces te maken heeften u zult haar op beide locaties kunnen ontmoeten. In het team werken veel mensen met ieder hun eigen expertise, om tot de beste zorg te komen. 

Patiënten kunnen met een zorgvraag zowel in Amsterdam UMC als in Ziekenhuis Amstelland terecht. Bij aanmelding wordt op basis van enkele criteria (zoals reisafstand, leeftijd, aard van de verwijzing en eerst mogelijke optie op de polikliniek) bekeken waar de patiënt het beste terecht kan in overleg met u als patiënt. Omdat bepaalde bijzondere onderzoeken op één van beide locaties worden aangeboden, zal een patiënt soms op beide locaties zorg ontvangen. Operaties vinden in principe op locatie Ziekenhuis Amstelland plaats, bestralingen vinden alleen in Amsterdam UMC plaats. Uw arts bespreekt altijd met u waar u voor uw volgende afspraak verwacht wordt.

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland werken al sinds 2005 samen, onder meer op de gebieden van spoedeisende hulp, nierdialyse, nucleaire geneeskunde, pathologie, vaatchirurgie en apotheek.

Maak uw afspraak telefonisch op nummer 020-7557012 (ma t/m vr van 9.00-16.00)

U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u binnen een dag terug voor een afspraak.