Goede voorbereiding is belangrijk

Gesprek met de specialist

Na de diagnose start de behandeling voor borstkanker op een zo kort mogelijke termijn. U heeft dan te horen gekregen dat u borstkanker heeft of (mogelijk) erfelijk belast bent met borstkanker. Daarmee staat uw wereld waarschijnlijk op z’n kop. Vanzelfsprekend staan wij voor u klaar om u hier in te begeleiden en ondersteunen.

Maar als uw eerste emoties wat geluwd zijn, zult u merken dat er beslissingen genomen moeten worden, waarin u een actieve rol speelt. Uw huisarts, maar bijvoorbeeld ook uw behandelend arts, verpleegkundige en/of genetisch consulent kunnen belangrijke gesprekspartners zijn die je veel informatie kunnen geven. Om ervoor te zorgen dat u niks vergeet te vragen tijdens dergelijke gesprekken is een checklist een handig hulpmiddel.

Wij raden u aan om op www.b-bewust.nl te kijken voor nadere informatie en daar uw eigen persoonlijke checklist aan te maken en bij te houden voor elk gesprek.

Gesprek met de mammacare verpleegkundige

U voert ook meerdere gesprekken met de mammacare verpleegkundige. Zij ondersteunt en begeleidt u tijdens het gehele proces. Om het eerste gesprek met de mammacare verpleegkundige voor te bereiden vragen wij u om de zogenaamde 'lastmeter' borstkankerzorg in te vullen. Indien u dit digitaal invult kan de mammacare verpleegkundige zich voorbereiden op het gesprek. U kunt de lijst natuurlijk ook printen en meenemen indien u dat prettiger vindt.

Digitale Lastmeter Borstkankerzorg

Zou u deze lijst willen invullen op de dag van uw afspraak met de mammacare verpleegkundige, of de dag er voor? Tijdens het bezoek bespreekt zij de vragenlijst met u.

Kunt u een rapportcijfer geven die het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) hebt gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. 

Probleemlijst:

Wilt u op deze probleemlijst aanvinken van welke items  u de afgelopen week (inclusief vandaag) moeite mee heeft gehad of problemen bij heeft ervaren? Wilt u elke vraag beantwoorden?

Maak uw afspraak telefonisch op nummer 020-7557012 (ma t/m vr van 9.00-16.00)

U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u binnen een dag terug voor een afspraak.