Borstkankerzorg team

Gedurende uw behandeling komt u in aanraking met verschillende zorgverleners die in Ziekenhuis Amstelland en VUmc samenwerken in één team. Ons team bestaat uit:

  • mammachirurgen;
  • phycisian assistant
  • mammacareverpleegkundige;
  • oncologen (artsen gespecialiseerd in behandeling van kanker);
  • fysiotherapeuten;
  • plastisch chirurgen (bij borstreconstructie na borstamputatie);
  • verpleegkundigen op de verpleegafdeling.

Mammachirurgen
De chirurg is een medisch specialist die de operatie uitvoert en verdere behandeling voorschrijft. Het kan ook zijn dat u gesprekken voert met de Physician Assistant in plaats van de chirurg. De chirurg of PA probeert zo veel mogelijk met u te overleggen over de te volgen behandeling. Uw huisarts wordt door de chirurg zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat u borstkanker heeft. 
Het kan voorkomen dat uw chirurg u tijdens de behandeling vraagt deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. In dat geval worden doel en gevolgen van dat onderzoek uitvoerig met u besproken. U heeft zelf de keuze wel/niet mee te werken aan dit onderzoek. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van uw behandeling voorop blijft staan, ongeacht uw keuze.

Mammacareverpleegkundige/consulent
De Mammacare verpleegkundige/ consulent heeft een gespecialiseerde vervolgopleiding gevolgd. Zij geeft voorlichting aan en begeleidt patiënten met borstkanker.

De eerste afspraak met de mammacare verpleegkundige/ consulent vindt plaats vóór de operatie. U krijgt deze afspraak via de assistente van de chirurg. Tijdens dit eerste gesprek bereidt zij u voor op de komende operatie. In de fase na de operatie begeleidt zij u als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij psychosociale en/of praktische problemen.

team

Maak uw afspraak telefonisch op nummer 020-7557012 (ma t/m vr van 9.00-16.00)

U kunt ook het afsprakenformulier invullen dan bellen wij u binnen een dag terug voor een afspraak.